Tagi:

PODVESNÉ HMOTNOSTNÉ TRIEDENIE


TYP: LSW-1

 

 

Systém slúži na roztriedenie porazenej hydiny podľa zadaných hmotnostných rozpätí.

ČINNOSŤ

Pri procese triedenia je každý strmeň s na ňom zaveseným kurčaťom zdvihnutý, aby bol výsledok váženia čo najpresnejší (pri správnom nastavení a kalibrácii by rozdiel nemal presahovať +/– 3 %). Súčasťou systému sú: podvesný reťazový dopravník so špeciálnymi strmeňmi, vážiaci most, zhadzovacia stanica, počítačový operačný systém, zhadzovací žľab s valčekovým dopravníkom. Konštrukcia dopravníka umožňuje ľubovoľnú konfiguráciu jeho priebehu. Na proces triedenia plne dozerá počítačový systém.

PREDNOSTI

– Vysoká presnosť
– Široký rozsah nastavenia hmotnostných rozpätí
– Možnosť prispôsobenia priebehu systému dostupnému priestoru

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inštalovaný výkon 1,1 kW 1400 ot./min
Napätie 400 V, 50 Hz

 

Zdieľajte!