Tagi:

TROJRADOVÁ LINKOVÁ ŠKLBAČKA


TYP: SL-3

Linková šklbačka typ SLR-3 slúži na šklbanie všetkého druhu hydiny.

ČINNOSŤ

Šklbačka typ SL-3 môže byť vybavená 48, 60, 72 alebo 96 hlavami vybavenými 12 gumovými prstami (šklbačku SL_3 s 48 hlavami označujeme SL-3/48, šklbačku SL-3 s 60 hlavami označujeme SL-3/60, s 72 hlavami SL-3/72 a tu s 96 hlavami označujeme SL-3/96). Šklbacie hlavy sú poháňané špeciálnym nekonečným pásom, každý rad hláv je poháňaný samostatným elektromotorom skrytým v kryte z nehrdzavejúcej ocele. Šklbačka je vybavená hydraulickými zdvihákmi, čo umožňuje reguláciu krytu šklbacích hláv. V závislosti na veľkosti porážanej hydiny možno príslušne nastaviť kryty so šklbacími hlavami voči prechádzajúcim jatočným trupom. Šklbačka SL-3 je prispôsobená na spoluprácu s dopravníkmi a strmeňmi vyrábanými „Szlachet-Stal”. V prípade, že vlastníte dopravníky iných výrobcov, kontaktujte našu firmu kvôli prispôsobeniu šklbačky existujúcemu dopravníku.

PREDNOSTI

– Nekomplikovaná konštrukcia uľahčuje čistenie a údržbu zariadenia
– Možnosť regulácie polohy krytov s hlavami voči prechádzajúcim jatočným trupom
– Kompatibilita so spolupracujúcimi zariadeniami

TECHNICKÉ ÚDAJE

 

Inštalovaný výkon

SL-3/48

6 x 2,2 kW

SL-3/60

6 x 3,0 kW

SL-3/72

12 x 1,5 kW

SL-3/96

12 x 2,2 kW

Dĺžka šklbania 1680 mm 2100 mm 2520 mm 3360 mm
Napájanie 400 V; 50 Hz
Veľkosť L 2770 mm 3 160 mm 3 770 mm 4 770 mm

 

Zdieľajte!