Tagi:

UMÝVAČKO-ČISTIČKA ŽALÚDKOV


TYP: MC-2

Umývačko-čistička slúži na odstraňovanie potravy a tuku z povrchu predtým rozrezaných žalúdkov.

ČINNOSŤ

Žalúdky sú ručne dodávané dovnútra zariadenia, kde sa jednotlivo dostávajú medzi gumové prsty. Tam dochádza k čisteniu žalúdkov od tuku a zvyškov potravy a vyplachovanie vodou. Po týchto operáciách sú žalúdky premiestňované do výsypného otvoru. Kvalita očistenia a výkonnosť zariadenia závisí na veľkosti žalúdkov, stupni ich stučnenia a množstve privádzanej vody. Umývačko-čistička je prispôsobená na spoluprácu so žaludkovačom. Vysypávanie žalúdkov môže smerovať na dosku čističky, kde prebieha nasledujúca operácia – snímanie zrohovatenej kože zvnútra žalúdka.

PREDNOSTI

– Účinnosť čistenia
– Možnosť prispôsobenia výšky umývačko-čističky tak, aby správne spolupracovala s inými zariadeniami, napr. automatickou čističkou žalúdkov

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkonnosť
Spotreba vody
Rýchlosť otáčania
Až 4000 ks/h
200 l/h
900 ot./min
Rozmery: L= 1245 mm
Priemer= 300 mm
Hmotnost’= 63 kg

 

Zdieľajte!