Tagi:

ROZSTOHOVAČ BOXOV


TYP: DP-1

 

Zariadenie slúži na rozstohovanie stĺpca boxov so živými zvieratami, skladajúceho sa zo 7 alebo 8 boxov, a ich jednotlivému podávaniu na dvojradové reťazové dopravníky.

ČINNOSŤ

Stohy boxov sú do zariadenia zavádzané s pomocou nožnicového dopravníka, umiestneného priamo pred rozstohovačom a prenáša ich dvojradový reťazový dopravník rozstohovača. Po umiestnení dvoch stohov boxov na správne miesto sa dopravník zastaví a zdvíhací stôl vyzdvihne stohy do takej výšky, aby zachytávač podržal druhý najnižší rad boxov. Stôl s najnižšími boxmi klesne a reťazový dopravník vyvedie dva boxy z rozstohovovača. Po vyvedení boxov sa stôl zdvihne do najvyššieho bodu, zachytávač pustí boxy, následne stôl klesne na úroveň, aby zachytávač mohol podržať druhý najnižší rad boxov. Stôl sa spúšťa atď. až do vyprázdnenia rozstohovača od všetkých boxov.

PREDNOSTI

– Bezobslužnosť
– Ľahké čistenie a údržba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inštalovaný výkon závisí na výkonnosti jatiek a druhu boxov so živou hydinou

Zdieľajte!