Tagi:

TRÁMOVÁ ŠKLBAČKA NA VOSK


TYP: SLB-W

Linková trámová šklbačka slúži na odstraňovanie vosku z jatočného trupu vodnej hydiny pri procese porážky.

ČINNOSŤ

Šklbačka na vosk je samostatne stojace zariadenie, ktorého šklbacie kotúče z nehrdzavejúcej ocele sú vybavené špeciálnymi gumovými prstami umožňujúcimi ľahké snímanie vosku z jatočného trupu. Zásadnými súčasťami šklbačky sú: rám spoločne so stĺpmi (4 ks), trámy po 3 ks obojstranne – symetricky zavesené na 2 stĺpoch. Vodorovná regulácia rozsúvania trámov prebieha s pomocou systému pák a šnekovej prevodovky poháňanej elektricky alebo manuálne. Zvislá regulácia postavenia trámov pripevnených na stĺpoch prebieha s pomocou šnekových prevodoviek a zvislej ozubenej lišty pripevnených na stĺpoch (na jednej lište sú 3 prevodovky). Hydina zavesená na strmeňoch je reťazovými dopravníkmi zavádzaná medzi otáčajúce sa šklbacie disky. Nastaveniu podlieha ako uhol trámov, tak vzdialenosť gumových prstov od šklbanej hydiny.

PREDNOSTI

– Možnosť regulácie uhla náklonu jednotlivých trámov a vzdialenosti šklbacích hláv od prechádzajúcich jatočných trupov
– Ľahká regulácia zariadenia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inštalovaný výkon 12 x 1,5 kW
Napájanie 380 V
Počet trámov 6 ks
Počet šklbacích hláv 78 ks

 

Zdieľajte!