Tagi:

ŠKLBAČKA CHVOSTOVÝCH PIER


TYP: SO-1

Šklbačka chvostových pier typ S0-1 slúži na odstraňovanie pier z trtáča jatočného trupu husí pri procese porážky.

ČINNOSŤ

Zásadnou súčasťou konštrukcie šklbačky je rám, na ktorom sú pripevnené dva hriadele vytrhávajúce perá. Regulácia výšky zariadenia prebieha pomocou mechanického zdviháka inštalovaného v dolnej časti šklbačky. Proces šklbania (odstraňovanie) chvostových pier by mal prebiehať, keď už je jatočný trup po procese parenia. Šklbačka je vybavená samostatným dopravníkovým mechanizmom (poháňaným podvesným porážkovým dopravníkom), ktorého úlohou je polohovanie strmeňov, na ktorých sú zavesené jatočné trupy počas odstraňovania chvostových pier. Okrem toho je zariadenie vybavené systémom stlačeného vzduchu s bočne-kanálovým ventilátorom a nožovou dýzou, ktorej úlohou je podporiť silu vzduchového prúdu uvedenia chvostových pier medzi šklbacie valce.

PREDNOSTI

– Vysoká presnosť a účinnosť šklbania vďaka systému polohovania chvostových pier, a tiež strmeňov
– Možnosť regulácie výšky zariadenia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inštalovaný výkon 2 x 1,1 kW
Napájanie 380 V
Výkon ventilátora 3,0 kW

 

Zdieľajte!