Tagi:

STANOVIŠTE NA SPRACOVANIE HYDINY


TYP: DD-P

Zariadenie slúži na manuálne spracovanie a filetovanie všetkých druhov hydiny.

ČINNOSŤ

Veľkosť plastových držiakov, na ktoré sa nasadzujú vypitvané, na spracovanie pripravené jatočné trupy, sa prispôsobuje veľkosti delenej hydiny.
V závislosti na potrebách zadávateľa (na výkonnosti a druhu spracovanej hydiny) možno zhotoviť stanovište na spracovanie s rôznymi dĺžkami. Jeho konštrukcia umožňuje tiež rozšírenie zariadenia v budúcnosti. Rýchlosť stanovišťa na spracovanie – dopravníka je plynule regulovaná, čo umožňuje jej prispôsobenie aktuálnym potrebám používateľa, výkonnosti a kvalifikácii obsluhy. Pracoviská sú rozmiestnené po oboch stranách zariadenia. Konštrukcia dopravníka umožňuje rôzne usporiadanie dodávok hydiny a odberu suroviny – na pásových dopravníkoch, v debnách, vo vozidlo-vaničkách atď.

PREDNOSTI

– Možnosť úplného prispôsobenia potrebám
– Možnosť spracovania ľubovoľného druhu hydiny vďaka správne prispôsobeným vretenám na usadzovanie jatočného trupu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkonnosť Bez obmedzení
Rozmery: Dĺžka (L): príslušne podľa potrieb a výkonnosti spracovateľskej linky Minimálna dĺžka: 4000 mm.

W = 860 H= 2165

 

Zdieľajte!