Tagi:

AUTOMATICKÝ KARUSELOVÝ SPRACOVATEĽSKÝ STROJ


TYP: ADK

Automatické zariadenie na spracovanie hydiny určené na rozdelenie jatočného trupu na anatomické časti.

ČINNOSŤ

Automatický karuselový spracovateľský stroj sa skladá z hlavného rámu, ku ktorému sú pripevnené deliace moduly. Ovládanie práce jednotlivých modulov prebieha prostredníctvom elektrickej skrine integrovanej so spracovateľským strojom.
Štandardné prevedenie spracovateľského stroja zahŕňajú nižšie uvedené spracovateľské moduly, ale investor má možnosť výberu len niekoľkých z nižšie uvedených.
1. Narovnávanie krídiel
Modul narovnávania krídiel je určený na vstupné polohovanie a narovnávanie krídel hydiny kvôli správnemu fungovaniu nasledujúceho modulu odrezávajúceho krídla. Kurča je prepravované zavesené na strmeňoch, otočené prednou časťou k smeru pohybu. Krídla sú narovnávané dvomi oceľovými vodidlami, keď kurča prechádza zariadením. Modul sa ľahko obsluhuje a nastavuje, pretože neobsahuje žiadne pohyblivé diely.
2. Odrezanie celého krídla
Modul odrezania celého krídla sa skladá z dvoch rezných jednotiek, symetricky nastavených voči centrálnej línii strmeňov. Dva otočné kotúče nožov sú inštalované na hriadeľoch a poháňané elektromotormi. Prepravované jatočné trupy kurčaťa do stroja vstupujú chrbtom a sú ním vedené v horizontálnej polohe. Krídla sú príslušne polohované k rezu oceľovými vodidlami. Odrezané krídla padajú do kontajnera alebo na pásový dopravník.
3. Odrezanie trupu
Nasledujúci modul odrezania trupu v tejto konfigurácii ľahko odrezáva prednú časť jatočného trupu od zadnej s nohami. Tento rez je vykonaný rotačným nožom, keď je jatočný trup vedený bokom a príslušne polohovaný s pomocou oceľových vodidiel. Predná časť jatočného trupu padá do kontajnera alebo na pásový dopravník.
4. Nastaviteľný modul rezu krížov
Nastaviteľný modul rezu krížov je určený na delenie zostávajúcej časti jatočného trupu na dve alebo tri časti. Chrbtica je oddelená od nôh a voľne padá do kontajnera alebo na pásový dopravník. Dve ostria noža môžu byť nastavené tak, aby zadná časť jatočného trupu bola delená len na dve časti pozdĺž chrbtice.
5. Rez stehno – spodné stehno
Modul rezu stehno – spodné stehno vykonáva rez anatomicky cez kĺb a oddeľuje od seba tieto dve časti. Dve nohy sú precízne polohované oddeľovacím kolesom predtým, než bude odrezané stehno. Odrezané stehno padá do kontajnera alebo na pásový dopravník, zatiaľ čo spodné stehno je prepravované na nasledujúcom module.
6. Vyvesovač
Vyvesovač je posledný modul, v ktorom je spodné stehno uvoľnené zo strmeňov a voľne klesá do kontajnera alebo na pásový dopravník.

PREDNOSTI

– Kompaktná konštrukcia, malé rozmery
– Bezobslužnosť
– Veľkosť zariadenia je prispôsobená tak, aby kompletná spracovateľská linka, zložená, dorazila cestnou dopravou do závodu investora bez nutnosti demontovania jednotlivých spracovateľských modulov.

Zdieľajte!