Tagi:

STANOVIŠTE VÁŽENIA


TYP: SW-1

Zariadenie sa využíva na presné naváženie požadovaného počtu hydinových častí alebo celých jatočných trupov.

ČINNOSŤ

Na doske rámu (pod košom) stojí váha, ktorej výsledky váženia sú automaticky registrované. Na váhu sa umiestňujú kontajnery 200 x 400 x 600. Košom a odsunutou posúvacou priehradkou v jeho dne sú vpadajúce časti hydiny hromadené v kontajneri, až váha ukáže požadované množstvo vážených častí, napr. 15 kg, elektronicko-pneumatický riadiaci systém zatvorí dno koša. Potom sa zaplnený kontajner vymení za nový. Medzitým sú v koši zhromažďované ďalšie časti hydiny. Obsluha spúšťa špeciálnym tlačidlom systém riadenia činnosti pneumatického pohonu a priehradka sa otvára, medzitým nazhromaždené časti padajú do nového, prázdneho kontajnera a ďalej sa v ňom hromadia po dosiahnutí požadovanej hmotnosti, napr. 15 kg. Súčasťou vybavenia vážiaceho stanovišťa je riadiaca skrinka. Na miesto umiestnenia stanovišťa váženia je potrebné priviesť rozvody stlačeného vodu zakončené kohútom %, umožňujúcim pripojenie pružnej hadice.

PREDNOSTI

– Vysoká presnosť
– Ľahká obsluha
– Nekomplikovaná konštrukcia uľahčuje údržbu a čistenie zariadenia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inštalovaný výkon 200 W
Napájanie 230 V/ 50 Hz
Obsluha 1 osoba
Spotreba stlačeného vzduchu Cca 100 L / H
Pracovný tlak 6 atm.

Zdieľajte!