KOMPAKTNÉ KONTAJNEROVÉ JATKY

Príklad špecifikácie zariadenia pre výkonnosť 500 ks kurčiat za hodinu 1 Podvesený reťazový dopravník 2 Elektrický vodný kúpeľ 3 Vykrvovací žľab B = 500, L = 4600 4 Pariaca vaňa na hydinu B = 400,…

PREVESOVAČ JATOČNÝCH TRUPOV

[gallery link="file" ids="11391,11389"] Prevesovač jatočných trupov slúži na automatické odrezanie behákov a prevesenie jatočného trupu z linky porážky na linku vypitvania. Hmotnostný rozsah kurčiat je 800 g až 2500 g, pričom nesmieme zabúdať, že pre…

VYVESOVAČ BEHÁKOV S VODIACIM PÁSOM

[gallery link="file" ids="11304"] „Jednoduchý“ vyvesovač s pohonom slúži na vyvesovanie behákov zo strmeňov podvesného dopravníka. ČINNOSŤ Rám zariadenia sa montuje k nosnej konštrukcii podvesného dopravníka. Po spustení dopravníka spôsobujú po trati sa pohybujúce vozíky otáčanie…

RUČNÁ REZAČKA (NOŽNICE)

Ručná rezačka (nožnice) slúži na odrezávanie častí, teda behákov, krkov, krídel z morky, kurčaťa, kačky a husi. ČINNOSŤ Zásadnú časť rezačky tvorí pneumaticky poháňaný motor vybavený nožnicami, ktorých veľkosť je prispôsobená prvkom určeným na rezanie.…

RUČNÁ REZAČKA BEHÁKOV

Ručná rezačka slúži na rezanie behákov, krkov a krídel. ČINNOSŤ Zásadnú časť rezačky tvoria pneumaticky poháňané nožnice, ktorých veľkosť je prispôsobená prvkom určeným na rezanie. Do nožníc je pneumatickou hadicou privádzaný stlačený vzduch, predtým pripravený…

UMÝVAČKA STRMEŇOV

[gallery link="file" ids="11223"] Úlohou umývačky je dôkladné očistenie strmeňov počas procesu porážky. ČINNOSŤ Strmene sú prepravované na podvesnom dopravníku, vchádzajú medzi súbežne sa otáčajúce kefy a v súčinnosti s nástrekovými dýzami dochádza k ich umytiu.…

NÁSTREKOVÁ UMÝVAČKA JATOČNÝCH TRUPOV

Umývačka slúži na umytie všetkých druhov hydinových jatočných trupov na technologických linkách spracovania hydiny. ČINNOSŤ Umývanie hydinových jatočných trupov prebieha nástrekom vody získavaným z dýz umiestnených na oboch stranách umývačiek. Pri umývaní veľkých jatočných trupov…

UMÝVAČKO-ŠKLBAČKA

Umývačko-šklbačka typ MSK-1 slúži na dôkladné očistenie jatočného trupu od voľných pier a iných zvyškov po spracovaní v linkových šklbačkách. ČINNOSŤ Hydinové jatočné trupy sú prepravované na strmeňoch podvesného dopravníka medzi osovo nastavenými vodidlami, ktoré…

KONCOVÁ LINKOVÁ ŠKLBAČKA

Zariadenie sa využíva na koncové šklbanie trtáčov alebo žltej kože nad behákmi kurčaťa. ČINNOSŤ Zásadnú časť zariadenia tvoria dva otočné trámy s čistiacimi gumovými prstami. Každý z trámov je poháňaný samostatným elektromotorom umiestneným v kryte…

ŠKLBAČKA CHVOSTOVÝCH PIER

Šklbačka chvostových pier typ S0-1 slúži na odstraňovanie pier z trtáča jatočného trupu husí pri procese porážky. ČINNOSŤ Zásadnou súčasťou konštrukcie šklbačky je rám, na ktorom sú pripevnené dva hriadele vytrhávajúce perá. Regulácia výšky zariadenia…