Tagi:

ČERPADLO NA TRANSPORT PERIA


TYP: RZ

Čerpadlo na perie slúži na transport peria pochádzajúceho z procesu šklbania hydiny v jatočných závodoch. Perie musí byť prepravované spoločne s vodou.

ČINNOSŤ

Základným prvkom konštrukcie je jednostupňové rotorové čerpadlo spoločne s motorom. Jednostranne otvorený rotor so slobodným prietokom má lopatky rozmiestnené na disku. Kotúč rotora je odsunutý z prietokového priestoru do výklenku vytvoreného v korpuse čerpadla, čo navyše rozširuje slobodný prietokový priestor medzi okrajmi lopatiek na čelnom povrchu rotora a vložke korpusu. Čerpadlo na transport peria môže byť inštalované do existujúcich betónových alebo oceľových nádrží, rovnako ako so samostatne stojacou nádržou, ktorá môže byť dodaná spoločne s čerpadlom. Perie je spoločne s vodou prepravované do nádrže obvykle kanálom odpadových vôd, a následne pomocou čerpadla, potrubím s priemerom 0125 – 0250 (v závislosti na druhu čerpadla) transportované do oddeľovača peria, kde nasleduje predbežné oddelenie vody od peria.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ čerpadla PZ-125 PZ-150 PZ-250
Inštalovaný výkon 7,5 kW 11 kW 22 kW
Výška zdvihu 22-30 m 20-28 m 44-51 m
Výkonnosť 140-270 m³/h 160-290 m³/h 228-612 m³/h

 

Zdieľajte!