Zásady používania súborov cookie a „RODO”

Vážení zákazníci,

Keďže spracúvame vaše osobné údaje, radi by sme vás informovali, že 25. mája 2018 nadobudne účinnosť nariadenie o ochrane osobných údajov (RODO). Ide o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ukladá nám povinnosť jasne a zrozumiteľne vás informovať o našej politike zhromažďovania a spracúvania osobných údajov.

Ako správca osobných údajov vám v súlade s platnou legislatívou poskytujeme možnosť:

prístup k vašim osobným údajom;
zmeniť údaje, ktoré spracúvame;
odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov;
podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov);

Príslušná žiadosť by sa mala podať správcovi osobných údajov:

Korešpondenčná adresa:
SZLACHET-STAL SENDALSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Gliniana 10 ul.
97-300 Piotrków Trybunalski
E-mailová adresa: marketing@szlachetstal.pl

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 

Vyššie uvedená správa slúži na informačné účely a na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov. Z vašej strany nie je potrebný žiadny kontakt.

Všetky informácie týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov v Našej spoločnosti nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov (nižšie).

 

 

Zásady ochrany osobných údajov www.szlachetstal.sk

 

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

1. Prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť SZLACHET-STAL SENDALSCY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

2.  Webová stránka vykonáva funkcie získavania informácií o používateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:

a. Prostredníctvom dobrovoľne zadaných informácií do formulárov.

b. Ukladaním súborov cookie (tzv. „cookies”) do koncového zariadenia.

II. INFORMÁCIE VO FORMULÁROCH

1. Webová stránka zhromažďuje informácie, ktoré používateľ zadal dobrovoľne.

2. Okrem toho môže služba ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).

3. Údaje vo formulári sa neposkytujú tretím stranám inak ako so súhlasom používateľa.

4. Údaje uvedené vo formulári môžu predstavovať súbor potenciálnych zákazníkov, ktorých prevádzkovateľ služby eviduje v registri vedenom generálnym inšpektorom pre ochranu osobných údajov.

5. Údaje poskytnuté vo formulári sa spracúvajú na účel vyplývajúci z funkcie konkrétneho formulára, napr. na účely vykonania žiadosti o službu alebo obchodného kontaktu.

6. Údaje uvedené vo formulároch môžu byť odovzdané subjektom, ktoré technicky vykonávajú určité služby – ide najmä o odovzdanie informácií o držiteľovi registrovanej domény subjektom, ktoré sú prevádzkovateľmi internetových domén, platobných služieb alebo iným subjektom, s ktorými Prevádzkovateľ webovej stránky v tejto súvislosti spolupracuje.

 

III. INFORMÁCIE O SÚBOROCH COOKIE

1. Webová lokalita používa súbory cookie.

2. Súbory cookie (tzv. „cookies”) sú IT údaje, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú na koncové zariadenie používateľa služby a sú určené na používanie na webovej stránke. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia do koncového zariadenia a jedinečné číslo.

3. Súbory cookie sú umiestnené v koncovom zariadení používateľa služby a prístup k nim má prevádzkovateľ služby.

4. Súbory cookie sa používajú na tieto účely:

a. vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia služieb používajú webové stránky, čo umožňuje zlepšiť ich štruktúru a obsah;

b. Udržiavanie relácie používateľa webovej lokality (po prihlásení), vďaka čomu používateľ nemusí na každej podstránke webovej lokality znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;

c. profilovanie používateľa s cieľom zobrazovať mu prispôsobené materiály v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.

5. Webová stránka používa dva hlavné typy súborov cookie: súbory cookie „relácie” a „trvalé” súbory cookie (trvalé súbory cookie). „Relačné” súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa, kým sa neodhlási, neopustí webovú stránku alebo nevypne softvér (webový prehliadač). „Trvalé” súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich používateľ nevymaže.

6. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie používateľa. Používatelia webovej stránky môžu v tejto súvislosti zmeniť svoje nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazanie súborov cookie. Súbory cookie je možné aj automaticky zablokovať Podrobné informácie o tejto téme nájdete v nápovede alebo dokumentácii internetového prehliadača.

7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej lokalite.

8. Súbory cookie umiestnené v koncovom zariadení používateľa služby môžu používať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom služby.

9. Odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste sa dozvedeli o používaní súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics

10. Súbory cookie môžu používať reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým používate túto webovú lokalitu. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o dĺžke jeho pobytu na konkrétnej stránke.

11. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nasledujúceho nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/.

 

IV. PRIHLÁSENIA K SERVERU

1. Informácie o určitom správaní používateľov podliehajú protokolovaniu na úrovni servera. Tieto údaje sa používajú výlučne na správu webovej stránky a na zabezpečenie čo najefektívnejších hostingových služieb.

2. Zobrazované zdroje sú identifikované pomocou adries URL. Okrem toho sa môžu zaznamenať tieto údaje:

a. čas doručenia žiadosti,

b. čas odoslania odpovede,

c. názov klientskej stanice – identifikácia prostredníctvom protokolu HTTP,

d. informácie o chybách, ktoré sa vyskytli počas transakcie HTTP,

e. URL adresa stránky, ktorú používateľ predtým navštívil (odkaz na odkaz), ak používateľ vstúpil na webové sídlo prostredníctvom odkazu,

f. informácie o vašom prehliadači,

g. Informácie o IP adrese.

3. Uvedené údaje nie sú spojené s konkrétnymi návštevníkmi.

4. uvedené údaje sa používajú len na účely správy servera.

V. ZDIEĽANIE ÚDAJOV

1. Údaje sa sprístupňujú externým stranám len v medziach zákona.

2. Údaje umožňujúce identifikáciu fyzickej osoby sa sprístupňujú len so súhlasom tejto osoby.

3. Prevádzkovateľ môže byť povinný poskytnúť oprávneným orgánom na základe zákonných požiadaviek informácie zhromaždené prostredníctvom Webovej stránky v rozsahu požiadavky.

 

VI. SPRÁVA SÚBOROV COOKIE – AKO UDELIŤ A ODVOLAŤ SÚHLAS V PRAXI?

1. Ak si neželáte dostávať súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia prehliadača. Upozorňujeme, že vypnutie súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné pre overovacie procesy, bezpečnosť, udržiavanie preferencií používateľa, môže sťažiť a v krajnom prípade znemožniť používanie webových stránok.

2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte svoj webový prehliadač/systém z nižšie uvedeného zoznamu a postupujte podľa pokynov:

Zdieľajte!