Tagi:

KONCOVÁ LINKOVÁ ŠKLBAČKA


TYP: SLK

Zariadenie sa využíva na koncové šklbanie trtáčov alebo žltej kože nad behákmi kurčaťa.

ČINNOSŤ

Zásadnú časť zariadenia tvoria dva otočné trámy s čistiacimi gumovými prstami. Každý z trámov je poháňaný samostatným elektromotorom umiestneným v kryte z nehrdzavejúcej ocele. Šklbačka je vybavená mechanickým zdvihákom, ktorý umožňuje reguláciu výšky každého zo šklbacích trámov voči veľkosti prechádzajúcich jatočných trupov.

PREDNOSTI

– Možnosť nastavenia výšky šklbacieho trámu a vzájomnej vzdialenosti trámov.
– Kompaktná konštrukcia
– Ľahká údržba

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inštalovaný výkon 1 x 1,5 kW ; 1 x 2,2 kW
Napájanie 380 V
Počet trámov 2 ks
Počet prstov na tráme 144 ks

 

Zdieľajte!