Tagi:

VALCOVÁ ČISTIČKA BEHÁKOV A HLÁV


TYP: CZŁ-W i CZ-W/D

Zariadenie slúži na sťahovanie kože zo sparených behákov.

ČINNOSŤ

Beháky po procese parenia padajú vstupným otvorom do čistiacej komory. Otočný hriadeľ nachádzajúci sa vo vnútri komory čističky, rovnako ako jej veko, sú celé pokryté gumovými prstami, ktorých úlohou je stiahnuť kožu z behákov. Čistenie podporuje voda privádzaná dovnútra čističky. Pohyb hriadeľa vyvoláva pohyb behákov smerom k výstupu z čističky. Voda spoločne so všetkými nečistotami prepadá dierovaným dnom do odtokového žľabu.

PREDNOSTI

– Ľahká obsluha
– Účinnosť čistenia
– Ekonomické riešenie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ stroja Jednoduchá

CZŁ-W

Dvojitá

CZŁ-W/D

Výkonnosť 6500 ks kurčiat/h 13000 kurčiat/h
Vonkajšie rozmery L = 2250 W = 500

H = nastaviteľná Hmotnosť = 190 kg

L=2250 W=1100
H = nastaviteľná Hmotnosť = 375 kg

 

Zdieľajte!