Tagi:

RUČNÁ REZAČKA (NOŽNICE)


TYP: SEK-3

Ručná rezačka (nožnice) slúži na odrezávanie častí, teda behákov, krkov, krídel z morky, kurčaťa, kačky a husi.

ČINNOSŤ

Zásadnú časť rezačky tvorí pneumaticky poháňaný motor vybavený nožnicami, ktorých veľkosť je prispôsobená prvkom určeným na rezanie. Do nožníc je pneumatickou hadicou privádzaný stlačený vzduch, predtým pripravený filtračno-redukčnou sústavou, ktorá zaisťuje správnu a spoľahlivú činnosť rezáka.

PREDNOSTI

– Široké využitie
– Ľahká obsluha a údržba
– Malé rozmery

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkonnosť

Až 2000 ks/h (prvkov)

Spotreba stlačeného vzduchu

Do 2m³/h

Tlak stlačeného vzduchu

8-10 barov

Hmotnosť

4 kg

Zdieľajte!