Tagi:

AUTOMAT NA ŽALÚDKY


TYP: ACZ-01

Automat na žalúdky je viacúčelové zariadenie. Žalúdok, ktorý sa dostáva do automatu spoločne s paketom čriev, ho opúšťa ako hotový produkt nevyžadujúci ďalšie opracovanie.

ČINNOSŤ

Žalúdok padá cez vstupný otvor na hriadele, ktoré ho prepravujú na ďalšie etapy spracovania: oddelenie paketu čriev, rozrezanie, čistenie a odstránenie výstelky. Systém vodidiel stabilizuje žalúdky a nastavuje ich do požadovanej polohy voči ďalším opracovateľským nástrojom. Voda dodávaná dovnútra automatu podporuje posun žalúdkov a dôkladne vyplachuje zhromaždené nečistoty.

PREDNOSTI

– Účinnosť pôsobenia
– Bezobslužnosť
– Ľahká údržba
– Vykonávanie mnohých operácií

 

 

Zdieľajte!