Tagi:

PÁSOVÉ HMOTNOSTNÉ TRIEDENIE


TYP: TSW-1

Pásové hmotnostné triedenie slúži na roztriedenie jatočných trupov porazenej hydiny alebo jednotlivých častí jatočného trupu hydiny.

ČINNOSŤ

Triedené časti môžu byť privádzané automaticky (napr. s pomocou pásového dopravníka) alebo ručne. V oboch prípadoch sa triedené časti musia dostať na nakladací dopravník. Správne naložené časti sa dostávajú na vážiaci dopravník a následne na triediaci dopravník, kde, v súlade so zadanými parametrami, zhrňovače časti triedia. Triedené časti násypným košom padajú do kontajnerov. Počítačový systém rozhoduje, ktorý zhrňovač sa má spustiť, keď vysiela signál do príslušného zhrňovača tak, aby sa v každom kontajneri nachádzala zodpovedajúca porcia jatočných trupov alebo triedených častí, podľa zadaných parametrov. V okamžiku, kedy je kontajner zaplnený (v súlade s parametrami zadanými do systému) sa rozsvieti kontrolka (pre každý zhrňovač samostatne). Po výmene kontajnera za prázdny je potrebné stlačiť tlačidlo, ktoré sa nachádza pri danom násypnom koši, na vyslanie signálu do počítačového systému, že je kontajner voľný a môže sa do neho napočítať nová šarža triedených častí.

PREDNOSTI

– Vysoká presnosť
– Široký rozsah nastavenia hmotnostných rozpätí
– Zefektívnenie balenia

 

Zdieľajte!