Tagi:

ODSTRAŇOVAČ HLÁV


TYP: UG-1

Odstraňovač hláv slúži na odtrhnutie hláv vtákov, ktorým boli predtým prerezané krčné tepny a žily, na technologických linkách jatiek hydiny.

ČINNOSŤ

Jatočné trupy sú na odstraňovači dodávané na strmeňoch podvesného dopravníka. Výkonnosť odstraňovača je limitovaná rýchlosťou dopravníka. Dopravníku sa prispôsobuje tiež výška a nastavenie odstraňovača. Odstraňovač hláv je samostatne stojace zariadenie. Kvôli zaisteniu stability sa vyžaduje priskrutkovanie odstraňovača k podlahe. Na prianie zadávateľa možno zhotoviť odstraňovač vo verzii podvesnej k nosnej konštrukcii dopravníka.

PREDNOSTI

– Jednoduchá konštrukcia uľahčuje čistenie a údržbu zariadenia
– Vysoká mechanická odolnosť zariadenia

Zdieľajte!