Tagi:

PARIACA VAŇA NA BEHÁKY SO ŠNEKOVÝM HRIADEĽOM


TYP: OŁ-1

Zariadenie slúži na parenie behákov hrabavej hydiny kvôli ich správnemu očisteniu pri ďalších etapách spracovania.

ČINNOSŤ

Beháky sa dostávajú do pariacej vane priamo z vyvesovača behákov alebo zo stúpajúceho dopravníka. Beháky sú ponorené do horúcej vody a vo vnútri zariadenia inštalovaný otočný šnekový hriadeľ ich posúva smerom k sklzu. Správna teplota parenia a čas procesu zaisťujú vysoké výsledky čistenia pri
ďalších etapách spracovania.

PREDNOSTI

Možnosť neustáleho monitorovania úrovne teploty vďaka inštalovanému senzoru teploty

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery: Dĺžka závisí na výkonnosti a veľkosti hydiny
Ohrievací systém Vodný alebo parný výmenník
Teplota parenia 65 – 70 °C

 

 

Zdieľajte!