Tagi:

UMÝVAČKA BOXOV A EUROPALIET


TYP: MPE

Umývačka slúži na efektívne čistenie boxov a europaliet od všetkých nečistôt vzniknutých pri procesoch spojených s porážkou.

ČINNOSŤ

Umývačka odstraňuje všetky druhy nečistôt, počínajúc pevnými nečistotami (teda zvyšky mäsa, syra, škrobu, tuku a pod.) po tekuté nečistoty (krv, mlieko, srvátka, olej, tuk a pod.). Jednotlivý umývací cyklus sa skladá z mnohých operácií, medzi ktoré sa radí predumytie, umývanie, oplachovanie. Vo vnútri umývačky inštalovaný reťazový dopravník prepravuje umytý predmet dovnútra zariadenia.

PREDNOSTI

– Vysoká účinnosť umývania
– Bezobslužnosť

TECHNICKÉ ÚDAJE

  MPE TYP BOXU URČENÉHO NA

UMYTIE

Výkonnosť Závisí na dĺžke umývačky E2 600 x 400 x 200
  L = 250 – 850 kon./h KFC 600 x 400 x 500
Vonkajšie rozmery W = 1550 Europalety 1200 x 800 x 180
  Hmotnosť = 650 kg    

 

Zdieľajte!