KOMPAKTNÉ KONTAJNEROVÉ JATKY

Príklad špecifikácie zariadenia pre výkonnosť 500 ks kurčiat za hodinu 1 Podvesený reťazový dopravník 2 Elektrický vodný kúpeľ 3 Vykrvovací žľab B = 500, L = 4600 4 Pariaca vaňa na hydinu B = 400,…

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych powstających w następstwie procesu ubojowego oraz oczyszczalnie ścieków socjalno-bytowych. DZIAŁANIE Ciąg technologiczny oczyszczalni wyposażony jest w następujące podzespoły: • Sito łukowe (oczyszczenie mechaniczne części stałych) • Odtłuszczacz z układem pomp i mieszadeł…

ELEKTRICKÝ STERILIZÁTOR NÁSTROJOV

Zariadenie sa využíva s cieľom zničiť všetky druhy mikroorganizmov nachádzajúcich sa na nástrojoch, teda nožoch, nástrojoch na ich brúsenie, ktoré sa používajú v potravinárskych závodoch. ČINNOSŤ Základnou súčasťou sterilizátora je nádrž s vložkou na nože…

WANNY NIERDZEWNE

Nerezová vaňa sa používa na zber a prepravu pevných a tekutých produktov, spotrebného materiálu alebo odpadu. ČINNOSŤ Zbiorniki nierdzewne wykonywane są wariantach - zbiorniki ruchome- wyposażone w koła ruchome, lub w parę kół ruchomych i…

PLOŠINY

Plošiny sú pomocné prvky v spracovateľských základoch určené na vykonávanie technologických operácií všetkého druhu pri porážke, opracovaní, balení, spracúvaní hydiny. Môžu byť využité vo všetkých potravinárskych závodoch, laboratóriách, nemocniciach, obchodoch a pod. ČINNOSŤ Plošiny sú…

PREPRAVA MÄSO-KOSTNÉHO ODPADU

Pneumatický systém slúži na efektívnu prepravu odpadu po porážke, získavaného v dôsledku technologických procesov prebiehajúcich na jatkách. ČINNOSŤ Odpady po porážke, ktoré vznikajú v dôsledku vykonaného technologického procesu sa vyznačujú rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami a v…

VYTLÁČAČ PERIA

[gallery link="file" ids="11298"] Vytláčač slúži na vytlačenie vody z peria pochádzajúceho zo šklbania kurčiat, po predbežnom oddelení v oddeľovačoch. ČINNOSŤ Vytláčač je inštalovaný na mieste umožňujúcom priamy vstup peria priebežne oddeleného od vody. Perie padajúce…

DRVIČ KOSTÍ A BEHÁKOV

[gallery link="file" ids="11285"] Drvič slúži na drvenie kostí alebo behákov kvôli prispôsobeniu tohto odpadu pre pneumatickú prepravu. ČINNOSŤ Prvky určené na rozdrvenie padajú dovnútra (beháky – vyvesené priamo z podvesného dopravníka) alebo sú vhadzované ručne…

ODDEĽOVAČ ČRIEV

  Oddeľovač slúži na oddelenie vody od čriev po procese pitvania. ČINNOSŤ Oddeľovač je inštalovaný na mieste umožňujúcom priamy prívod čriev dovnútra otáčajúceho sa sita oddeľovača. Črevá sa premiestňujú vnútornou špirálou sita smerom k vyústeniu.…

ODDEĽOVAČ PERIA A ODPADU

[gallery link="file" ids="11312,11313"] Oddeľovač slúži na oddelenie peria a odpadov od odpadových vôd. S ohľadom na využitie a druh prenosu prvkov vo vnútri sita musia byť na oddelenie odpadu a peria používané dve samostatné zariadenia.…