Tagi:

ŽALUDKOVAČ


TYP: CZ-1 i CZ-2

Úlohou žaludkovača je odstránenie kože z vnútornej steny žalúdka.

ČINNOSŤ

Rozrezaný žalúdok je ručne operátorom stroja umiestňovaný na sústavu protiľahlo sa otáčajúcich plastových čistiacich hriadeľov. Odporúča sa postaviť žaludovače CZ-1 v zostave s umývačkami žalúdkov odstraňujúcimi tuk MC, s ohľadom na najlepšie výsledky čistenia žalúdkov a zvýšenú spracovateľskú výkonnosť. Použitie takejto kombinácie tiež ovplyvňuje životnosť zariadenia, predovšetkým pracovných hriadeľov. Zariadenie je dostupné v dvoch variantoch. Volí sa podľa výkonnosti porážkovej linky

PREDNOSTI

– Ľahká obsluha
– Účinnosť čistenia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant Jednostanovišťový Dvojstanovišťový
Typ stroja CZ-1 CZ-2
Obsluha 1 osoba 2 osoby
Výkonnosť 1200 ks/h 2400 ks/h
Vonkajšie rozmery L = 2250 W = 500 H = nastaviteľná Hmotnosť = 190 kg L = 2250 W = 1100 H = nastaviteľná Hmotnosť = 375 kg

 

Zdieľajte!