Tagi:

UMÝVAČKO-ŠKLBAČKA


TYP: MSK-1

Umývačko-šklbačka typ MSK-1 slúži na dôkladné očistenie jatočného trupu od voľných pier a iných zvyškov po spracovaní v linkových šklbačkách.

ČINNOSŤ

Hydinové jatočné trupy sú prepravované na strmeňoch podvesného dopravníka medzi osovo nastavenými vodidlami, ktoré zároveň plnia rolu nástrekovo-umývacích kolektorov. Čistiaca časť je vybavená otáčajúcimi sa hriadeľmi vybavenými gumovými prstami s dĺžkou L = 265 mm. Otáčajúce sa protiľahlé hriadele s gumovými prstami a nástrek vody z kolektorov dôkladne očisťujú zvyšky, teda jednotlivé perá, nečistoty zostávajúce po základnom šklbaní. Konštrukcia umývačko-šklbačky umožňuje reguláciu rozstupu a výšky práce šklbacích hriadeľov a nástreku vody, a tým prispôsobenie zariadenia veľkosti porážanej hydiny.

PREDNOSTI

– Kompaktná konštrukcia
– Vysoká účinnosť čistenia jatočného trupu
– Možnosť regulácie výšky práce šklbacích hriadeľov a nástreku vody
– Možnosť prispôsobenia zariadenia veľkosti prechádzajúceho jatočného trupu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery: L=1910 mm
W=1560 mm
H=2305 mm
Hmotnosť=350 kg

 

Zdieľajte!