Tagi:

ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK


TYP: TS-150

Šnekový dopravník slúži na prepravu smerom nahor, a to častí ako sú: žalúdky, srdce, krky.

ČINNOSŤ

Časti spojené s vodou padajúce pôsobením gravitácie dovnútra otáčajúceho sa šneku sú premiestňované smerom k vývodu. Medzitým voda otvormi v perforovanom plechu prepadá do žľabu a steká rúrkou 0,75 do kanálu odpadových vôd. Oddelené časti sú ďalej prepravované šnekom. Pohon je na šnek prevádzaný s pomocou prevodovky. Optimálny sklon žľabu poskytujúci očakávanú výkonnosť a efektívnosť oddeľovania by sa mal pohybovať medzi 15° – 45°.

PREDNOSTI

– Jednoduchá konštrukcia
– Efektivita
– Ľahké čistenie
– Možnosť ľubovoľného umiestnenia dopravníka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkonnosť

Až 4000 ks/h

Spotreba vody

0,2 m³/h

Priemer šneka

φ 150

Zdieľajte!