Tagi:

SYSTÉM ČISTENIA BEHÁKOV


TYP: BRAK

1 Stúpajúci dopravník
2 Pariaca vaňa so šnekovým hriadeľom na beháky
3 Jednoduchá alebo dvojitá valcová čistička behákov
4 Pariaca vaňa so šnekovým hriadeľom na beháky

ČINNOSŤ

Do systému sa radí (voliteľne) stúpajúci dopravník, ktorý prepravuje beháky do správnej výšky priamo do pariacej vane so šnekovým hriadeľom. Pariaca vaňa bola navrhnutá spôsobom umožňujúcim voľný obeh vody a produktu vo vnútri zariadenia čo ovplyvňuje optimálne výsledky parenia. Správne sparené beháky následne vypadávajú do valcovej čističky behákov, kde otáčajúce sa čistiace hriadele premiestňujú produkt smerom k šnekovému ochladzovaču behákov. V ochladzovači dochádza k zníženiu teploty behákov, otáčajúci sa šnek vynucuje pohyb produktu smerom k sklzu.

PREDNOSTI

– Kompatibilné zariadenie
– Záruka vysokej účinnosti čistenia
– Možnosť prispôsobenia systému očakávaniam investora

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkonnosť Ks. kurčiat/h Pariaca vaňa Valcová čistička  Ochladzovač drobkov
Do 4000 Ø600 x 2,5 m Jednoduchá L=1,8 m Ø 600 x 3 m
Do 6000 Ø 600 x 2,5m Jednoduchá L=1,8 m Ø600 x 4 m
Do 9000 Ø 600 x 3,5 m Dvojitá L=1,8 m Ø 600 x 6 m
Do 12000 Ø 800 x 3,5 m Dvojitá  L=1,8 m Ø 800 x 5 m
Do 13500 Ø 800 x 4 m Dvojitá L=1,8 m Ø 800 x 6 m

 

Zdieľajte!