ODDEĽOVAČ SŔDC

    Oddeľovač sŕdc je určený na očistenie sŕdc od tuku a žilných systémov. ČINNOSŤ Do násypného koša vyplneného vodou sa dostávajú srdcia spoločne s osrdcovníkom, tukom a žilným systémom a následne sú prúdom vody…

PITVACÍ ŽĽAB

Pitvacie žľaby sa používajú v linkách na ručné pitvanie hydiny a slúžia na transport odpadu, ktorý vzniká pri pitvaní ČINNOSŤ Pitvací žlab je vyrobený z antikorových, kyselinovzdorných materiálov. Dĺžka a šírka žľabu sa volí príslušne…

STANOVIŠTE VETERINÁRNEHO VYŠETRENIA

Stanovište vyšetrenia sa nachádza v pitvacej hale a je určené na vykonanie vyšetrení veterinárneho dohľadu. ČINNOSŤ K podpornej konštrukcii zhotovenej z antikorových, kyselinovzdorných materiálov je pripevnená vaňa z nehrdzavejúcej ocele, nad ktorou sa presúvajú strmene…

VNÚTORNÁ UMÝVAČKA JATOČNÝCH TRUPOV

Umývačka slúži na manuálne očistenie vnútra jatočného trupu po vypitvaní. ČINNOSŤ Umývačka sa skladá z dvoch zásadných častí – nástrekovej časti a rukoväte spoločne s tlačidlom spúšťajúcim prietok vody. Po zavedení nástrekovej časti dovnútra jatočného…

KLOAKOVÁ PIŠTOĽ

Ručný pneumatický odstraňovač kloaky slúži na vyrezávanie a vyťahovanie kloaky z jatočného trupu. ČINNOSŤ Základným prvkom kloakovej pištole je dvojdielny korpus skladajúci sa z hnacej sústavy spúšťanej stlačeným vzduchom a vodo-vzduchového kolektora (vákuum). Na vreteno…

VYŤAHOVAČ PĽÚC

Vyťahovač pľúc slúži na vyťahovanie pľúc a krvných zrazenín z vnútra hydinového jatočného trupu. ČINNOSŤ Vyťahovač je spúšťaný zapnutím vákuového čerpadla. Po získaní zodpovedajúceho vákua možno začať prácu s využitím pištolí. Koncovka pištole z nehrdzavejúcej…

AUTOMATICKÁ VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA UMÝVAČKA

Zariadenie je určené na umytie vypitvaných jatočných trupov kurčiat zvnútra a zvonku. Hmotnosť vypitvaného jatočného trupu sa musí pohybovať v rozmedzí: 0,8 – 2,5 kg. ČINNOSŤ Jatočný trup je zavedený dovnútra zariadenia zavesený na strmeni…

AUTOMATICKÝ VYŤAHOVAČ PĽÚC

Stroj je určený na odstraňovanie pľúc z vypitvaných jatočných trupov kurčiat v nasledujúcom váhovom rozpätí 0,8 – 2,5 kg. ČINNOSŤ Jatočný trup je zavádzaný do zariadenia hrudníkom otočený smerom von. Kura je držané v špeciálnej…

AUTOMATICKÝ ODSTRAŇOVAČ KRKOV

Zariadenie je určené na automatické oddelenie a odstránenie krku z jatočného trupu. Stroj je umiestnený na pitvacej linke po obrezávači kloaky. ČINNOSŤ Jatoční trupy sú do stroja zavedené otočené chrbtom smerom dovnútra zariadenia. Vodiaca koľajnica,…

AUTOMATICKÝ STROJ NA ČISTENIE LALOKOV

Stroj sa používa na automatické čistenie kože lalokov vo vnútri jatočného trupu kurčaťa. ČINNOSŤ Jatoční trupy sú do stroja zavedené otočené chrbtom smerom dovnútra zariadenia. Vodiaca koľajnica, umiestnená na dolnom vodidle, zavádza kurčatá do vodidla…