PITVACÍ ŽĽAB

[caption id="attachment_11261" align="aligncenter" width="750"]  [/caption] [gallery link="file" ids="11262"] Pitvacie žľaby sa používajú v linkách na ručné pitvanie hydiny a slúžia na transport odpadu, ktorý vzniká pri pitvaní ČINNOSŤ Pitvací žlab je vyrobený z antikorových, kyselinovzdorných…

STANOVIŠTE VETERINÁRNEHO VYŠETRENIA

[gallery link="file" ids="11288"] Stanovište vyšetrenia sa nachádza v pitvacej hale a je určené na vykonanie vyšetrení veterinárneho dohľadu. ČINNOSŤ K podpornej konštrukcii zhotovenej z antikorových, kyselinovzdorných materiálov je pripevnená vaňa z nehrdzavejúcej ocele, nad ktorou…

VNÚTORNÁ UMÝVAČKA JATOČNÝCH TRUPOV

Umývačka slúži na manuálne očistenie vnútra jatočného trupu po vypitvaní. ČINNOSŤ Umývačka sa skladá z dvoch zásadných častí – nástrekovej časti a rukoväte spoločne s tlačidlom spúšťajúcim prietok vody. Po zavedení nástrekovej časti dovnútra jatočného…

KLOAKOVÁ PIŠTOĽ

Ručný pneumatický odstraňovač kloaky slúži na vyrezávanie a vyťahovanie kloaky z jatočného trupu. ČINNOSŤ Základným prvkom kloakovej pištole je dvojdielny korpus skladajúci sa z hnacej sústavy spúšťanej stlačeným vzduchom a vodo-vzduchového kolektora (vákuum). Na vreteno…

VYŤAHOVAČ PĽÚC

Vyťahovač pľúc slúži na vyťahovanie pľúc a krvných zrazenín z vnútra hydinového jatočného trupu. ČINNOSŤ Vyťahovač je spúšťaný zapnutím vákuového čerpadla. Po získaní zodpovedajúceho vákua možno začať prácu s využitím pištolí. Koncovka pištole z nehrdzavejúcej…

AUTOMATICKÁ VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA UMÝVAČKA

[gallery link="file" ids="11226,11227"] Zariadenie je určené na umytie vypitvaných jatočných trupov kurčiat zvnútra a zvonku. Hmotnosť vypitvaného jatočného trupu sa musí pohybovať v rozmedzí: 0,8 – 2,5 kg. ČINNOSŤ Jatočný trup je zavedený dovnútra zariadenia…

AUTOMATICKÝ VYŤAHOVAČ PĽÚC

[gallery link="file" ids="11234,11235"] Stroj je určený na odstraňovanie pľúc z vypitvaných jatočných trupov kurčiat v nasledujúcom váhovom rozpätí 0,8 – 2,5 kg. ČINNOSŤ Jatočný trup je zavádzaný do zariadenia hrudníkom otočený smerom von. Kura je…

AUTOMATICKÝ ODSTRAŇOVAČ KRKOV

[gallery link="file" ids="11204,11205"] Zariadenie je určené na automatické oddelenie a odstránenie krku z jatočného trupu. Stroj je umiestnený na pitvacej linke po obrezávači kloaky. ČINNOSŤ Jatoční trupy sú do stroja zavedené otočené chrbtom smerom dovnútra…

AUTOMATICKÝ STROJ NA ČISTENIE LALOKOV

[gallery link="file" ids="11230,11231"] Stroj sa používa na automatické čistenie kože lalokov vo vnútri jatočného trupu kurčaťa. ČINNOSŤ Jatoční trupy sú do stroja zavedené otočené chrbtom smerom dovnútra zariadenia. Vodiaca koľajnica, umiestnená na dolnom vodidle, zavádza…

AUTOMATICKÝ STROJ NA PITVANIE

[gallery link="file" ids="11190,11191"] Stroj je určený na automatické odstraňovanie vnútorností z kurčiat. ČINNOSŤ Jatočné trupy sú do stroja zavádzané otočené hrudníkom smerom von a chrbtom dovnútra zariadenia. Ich pozícia je určená nožnou slučkou, držiakom krídel…