Tagi:

ELEKTRICKÝ STERILIZÁTOR NÁSTROJOV


TYP: SN-1

Zariadenie sa využíva s cieľom zničiť všetky druhy mikroorganizmov nachádzajúcich sa na nástrojoch, teda nožoch, nástrojoch na ich brúsenie, ktoré sa používajú v potravinárskych závodoch.

ČINNOSŤ

Základnou súčasťou sterilizátora je nádrž s vložkou na nože a brúsičky. Proces sterilizácie v zariadení prebieha vo vode. Napájanie vodou prebieha cez štandardnú prípojku a jej nadbytok odteká prepadovou rúrkou spojenou s vypúšťacím ventilom 1/2″. Na ohrev vody slúži elektrické vykurovacie teleso, ktorého prácu ovláda systém regulácie teploty. Teplotu v sterilizátore možno zistiť na hodinovom teplomere umiestnenom na vonkajšej stene sterilizátora. V závislosti na priebehu technologickej linky možno použiť ľavý alebo pravý sterilizátor.

PREDNOSTI

– Účinnosť sterilizácie nástrojov
– Bezobslužnosť
– Malé rozmery

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napätie napájania 220 V
Výkon ohrievača 1000 W
Rozsah teploty 85-90ºC
Objem 4,8 l
Druh teplomera hodinový

 

Zdieľajte!