Tagi:

TRÁMOVÁ ŠKLBAČKA NA VODNÚ HYDINU A MORKY


TYP: SLB-P

Linková trámová šklbačka typu SLB-P slúži na šklbanie peria z jatočných trupov vodnej hydiny a na šklbanie moriek počas procesu porážky.

ČINNOSŤ

Zásadnými súčasťami konštrukcie šklbačky sú: rám spoločne so stĺpmi (4 ks), trámy po 3 ks obojstranne – symetricky zavesené na 2 stĺpoch. Dva protiľahlé horné trámy sú vybavené plochými hlavami, na ktorých sú inštalované gumové prsty. Ostatné trámy sú vybavené priestorovými hlavami. Vodorovná regulácia rozsúvania trámov prebieha s pomocou systému pák a šnekovej prevodovky poháňanej elektricky alebo manuálne. Zvislá regulácia postavenia trámov pripevnených na stĺpoch prebieha s pomocou šnekových prevodoviek a zvislej ozubenej lišty pripevnených na stĺpoch (na jednej lište sú 3 prevodovky). Hydina zavesená na strmeňoch je reťazovými dopravníkmi zavádzaná medzi otáčajúce sa šklbacie disky. Regulácii podlieha ako uhol trámov, tak vzdialenosť gumových prstov od šklbanej hydiny.

PREDNOSTI

– Možnosť regulácie uhla nastavenia jednotlivých trámov a vzdialenosti šklbacích hláv voči prechádzajúcim jatočným trupom
– Ľahká regulácia zariadenia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Inštalovaný výkon 12 x 2,2 kW
Napájanie 380 V
Počet trámov 6 ks
Počet hláv 74 ks

 

Zdieľajte!