Tagi:

AUTOMATICKÝ VYŤAHOVAČ PĽÚC


TYP: AW

Stroj je určený na odstraňovanie pľúc z vypitvaných jatočných trupov kurčiat v nasledujúcom váhovom rozpätí 0,8 – 2,5 kg.

ČINNOSŤ

Jatočný trup je zavádzaný do zariadenia hrudníkom otočený smerom von. Kura je držané v špeciálnej páske, ktorá spúšťa podtlakový systém len v okamžiku, keď sa kura nachádza vo vnútri nej. Systém nasávajúci pľúca sa nespustí, dokiaľ sa koncovka sacej hadice neocitne vo vnútri korpusu kurčaťa. Pľúca odstránené z jatočného trupu sa dostávajú do hromadnej nádrže cez podtlakový systém.

PREDNOSTI

– Účinnosť pôsobenia
– Bezobslužnosť
– Nekorodujúce materiály použité na výrobu automatu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant Výkonnosť ks/h Počet sekcií Delenie strmeňov palce Hmotnosť kg
WP 9/8 4000 9 8 415
WP 10/6 4000-5000 10 6 415
WP 12/8 6000 12 8 525
WP 16/6 8000 16 6 525

 

Zdieľajte!