Tagi:

OCHLADZOVAČ HYDINY


TYP: SD

Ochladzovač je určený na zníženie teploty vypitvaných jatočných trupov hydiny vo vode.

ČINNOSŤ

Hydina padá do ochladzovača priamo z vyvesovača, alebo je ručne vhadzovaná na začiatok nádrže s vodou, následne je s pomocou šneku premiestňovaná až na koniec nádrže, kde sú následne samočinne vyhodené ochladené jatočné trupy. Najviac sa odporúča používanie zostavy dvoch ochladzovačov alebo jedného ochladzovača s priehradkou, ktorá ho delí na 2 komory. Jatočné trupy sú automaticky prehadzované z jednej komory do druhej, každá z komôr je vybavená samostatným odtokom a prepadom vody.

PREDNOSTI

– Najefektívnejšia metóda znižovania teploty jatočného trupu zachovaním všetkých hodnôt produktu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka m Opakovateľnosť 1,5 m (najkratšia L = 3 m)
Priemer φ mm 1200, 1300, 1600, 1800, 2100

 

Zdieľajte!