Tagi:

UMÝVAČKA BOXOV SO ŽIVOU HYDINOU


TYP: MPD-1

Umývačka boxov sa používa na očistenie boxov, v ktorých je hydina dodávaná na jatky.

ČINNOSŤ

Špinavé boxy sa dostávajú priamo na reťazový dopravník, ktorý ich prepravuje pozdĺž postrekových čistiacich dýz. Nástrek a obeh vody vo vnútri umývačky je spôsobovaný zodpovedajúcimi tlakovými čerpadlami, zvolenými podľa veľkosti a výkonnosti umývačky. Súčasťou umývačky je otočné štrbinové sito, ktorého úlohou je oddeľovať nečistoty od vody. V umývačke je inštalovaný tiež dávkovač umývacej kvapaliny – použitie vhodného chemického prípravku zvyšuje účinnosť umývania.

PREDNOSTI

– Vysoká účinnosť umývania
– Využitie štrbinového sita umožňuje neustálu recirkuláciu vody

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ umývačky MP-1 MP-2
Dĺžka umývačky 3000 mm 4100 mm
Šírka umývačky 1250 mm
Napájanie 400 V; 50 Hz
Spotreba vody Od 200 – 400 l/h (v závislosti na veľkosti a výkonnosti umývačky)
Prívod vody ¾” studená voda
Výkon čerpadiel 1 x 6 kW 2 x 6 kW
Hmotnosť 630 kg 850 kg

 

Zdieľajte!