ODDEĽOVAČ VODY OD JATOČNÉHO TRUPU

Zariadenie slúži na osušenie jatočného trupu po procese vodného chladenia. Odstraňuje vodu, ktorá sa drží vo vnútri jatočného trupu. ČINNOSŤ Zásadnou súčasťou oddeľovača je rotačný bubon vyrobený z tyčí usadených na valčekoch. V dolnej časti…

VOZÍK NA ODKVAPKÁVANIE JATOČNÝCH TRUPOV

Vozík na odkvapkávanie slúži na osušenie jatočných trupov hydiny alebo na ich skladovanie v chladiacej miestnosti. ČINNOSŤ Vozík sa využíva po procese vodného chladenia a slúži na osušenie jatočných trupov. Veľkosť vozíka a zavesovacích hákov…

ŠNEKOVÝ OCHLADZOVAČ DROBKOV

[gallery link="file" ids="11265,11266"] Šnekový ochladzovač drobkov je určený na znižovanie teploty sŕdc, pečene, žalúdkov, krkov alebo behákov. ČINNOSŤ Prvky určené na chladenie, v závislosti na umiestnení výrobnej linky a nastavení ochladzovača, padajú priamo z linky…

OCHLADZOVAČ HYDINY

Ochladzovač je určený na zníženie teploty vypitvaných jatočných trupov hydiny vo vode. ČINNOSŤ Hydina padá do ochladzovača priamo z vyvesovača, alebo je ručne vhadzovaná na začiatok nádrže s vodou, následne je s pomocou šneku premiestňovaná…

ELEMENTY LINII SCHŁADZANIA POWIETRZNEGO

Strzemię nierdzewne linii ociekania na 10 szt. kurczaków     Strzemię tworzywowe linii ociekania pojedyncze przeznaczone do współpracy z przewieszaczem   Strzemię nierdzewne linii schładzania i ociekania dla indyków i indyczek do linii zapychowej  …

LINIA SCHŁADZANIA POWIETRZNEGO

Dla zachowania wysokiej trwałości tuszki najefektywniejszym sposobem schładzania jest schładzanie powietrznew tunelu, na przenośniku podwieszonym, łańcuchowym. ČINNOSŤ Standardowy przenośnik podwieszony opiera się na łańcuchu nośnym o podziałce 1 ". W skład przenośnika podwieszonego wchodzą: napęd,…