Tagi:

AUTOMATICKÁ LINKA NA SPRACOVANIE HYDINY


TYP: ADD

Linka na spracovanie hydiny slúži na automatické rozdelenie vypitvaného jatočného trupu kuraťa na anatomické časti.

ČINNOSŤ

Automatická linka na spracovanie hydiny má konštrukciu, ktorá umožňuje kombinovať na jednom ráme moduly v ľubovoľnej konfigurácii. Stroj môže byť vybavený nasledujúcimi modulmi: narovnávanie krídla, odrezanie kapsy (prsia s kožou), odrezanie krku, odrezanie krídelka, odrezanie krídla, vstupný rez, delenie korpusu a krížov, rez stehno spodné stehno, odrezanie trupu, odrezanie strednej časti krídla, odrezanie trtáča. Vypitvané jatočné trupy kurčaťa sú ručne vešané na strmene podvesného dopravníka. Všetky operácie spracovania sú vykonávané automaticky, a rozdelené časti padajú cez sklzy na dopravníky alebo priamo do kontajnerov.

PREDNOSTI

– Možnosť plného prispôsobenia spracovateľskej linky potrebám investora Hygienické spracovanie
– Bezobslužnosť

 

Zdieľajte!