Tagi:

PREPRAVA MÄSO-KOSTNÉHO ODPADU


TYP: TOP-1/2

Pneumatický systém slúži na efektívnu prepravu odpadu po porážke, získavaného v dôsledku technologických procesov prebiehajúcich na jatkách.

ČINNOSŤ

Odpady po porážke, ktoré vznikajú v dôsledku vykonaného technologického procesu sa vyznačujú rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami a v neskoršej etape majú rôzne určenie, sú surovinou na ďalšie spracovanie, napríklad: krmivo pre zvieratá. Bolo stanovené ich delenie na: beháky, hlavy a črevá. To okrem iného rozhoduje o výskyte troch ciest. Ako je predstavené na obrázku nižšie, postavenie násypných košov (6) začína každú cestu. Preprava prebieha uzatvoreným potrubím (antikorová, kyselinovzdorná rúrka) do oddeľujúcej nádrže (3). Hmota zhromaždená v nádržiach je v príslušný čas odstránená otvorením spodného veka. Odpady padajú z nádrží do kontajnera (7). Preprava v každej ceste prebieha striedavo, v automatickom cykle. Výkonný systém sa skladá z pneumatických motorov s veľmi dlhou životnosťou a spoľahlivou činnosťou. Automatiku ovláda vhodná taktovacia jednotka (5) s reguláciou času. Transport odpadu prebieha na zásade podtlaku, čo predstavuje jednu z jeho hlavných výhod. Ľahké umiestnenie a ovládanie každej cesty je tiež dôležitá prednosť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Systém sa skladá z:
1. Vákuového čerpadla
2. Vyrovnávacej nádrže
3. Rozdeľovacích nádrží (cyklónov)
4. Riadiacich ventilov
5. Jednotky ovládajúcej ventil
6. Násypných košov odpadov po porážke
7. Kontajnerov na odpad

 

Zdieľajte!