Tagi:

AUTOMATICKÁ VNÚTORNÁ A VONKAJŠIA UMÝVAČKA


TYP: MWZ

Zariadenie je určené na umytie vypitvaných jatočných trupov kurčiat zvnútra a zvonku. Hmotnosť vypitvaného jatočného trupu sa musí pohybovať v rozmedzí: 0,8 – 2,5 kg.

ČINNOSŤ

Jatočný trup je zavedený dovnútra zariadenia zavesený na strmeni existujúceho reťazového dopravníka a môže byť ľubovoľne smerovaný voči vnútru zariadenia: chrbtom alebo hrudníkom. Správne nastavenie jatočného trupu voči umývacej dýze zaisťuje vodiaca koľajnica a zachytávač podopierajúci jatočný trup. Umytie zvonku prebieha nepretržite, vnútorné umytie sa spúšťa v okamžiku zavedenia umývacej hlavy dovnútra jatočného trupu. Hlava umývajúca vnútro sa v rovine pohybuje zvislo, čím umožňuje dôkladne ho umyť.

PREDNOSTI

– Účinnosť pôsobenia
– Bezobslužnosť
– Nekorodujúce materiály použité na výrobu automatu

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Variant Výkonnosť ks/h Počet sekcií Delenie strmeňov palce Hmotnosť kg
MWZ 9/8 4000 9 8 350
MWZ 12/6 4000-5000 12 6 350
MWZ 12/8 6000 12 8 450
MWZ 16/6 8000 16 6 450

 

Zdieľajte!