Tagi:

AUTOMATICKÝ STROJ NA ČISTENIE LALOKOV


TYP: AW

Stroj sa používa na automatické čistenie kože lalokov vo vnútri jatočného trupu kurčaťa.

ČINNOSŤ

Jatoční trupy sú do stroja zavedené otočené chrbtom smerom dovnútra zariadenia. Vodiaca koľajnica, umiestnená na dolnom vodidle, zavádza kurčatá do vodidla nôh, kde sú pripevnené. Čistiaca tyč je zavedená do kurčaťa s pomocou posuvného bloku. Rotácia čistiacej tyče začne po jej vstupe do kurčaťa a bude sa posúvať až do hrdla. Pod kurčaťom je tyč čistená kefou. Po očistení sa rotácia zastaví, čistiaca tyč je vytiahnutá z kurčaťa.

PREDNOSTI

– Účinnosť pôsobenia
– Bezobslužnosť
– Nekorodujúce materiály použité na výrobu automatu

 

Variant Výkonnosť ks/h Počet sekcií čistiacich laloky Delenie strmeňov palce Hmotnosť kg
AW 12/8 4000 12 8 525
AW 16/6 4000-5000 16 6 525
AW 18/8 6000 18 8 700
AW 24/6 8000 24 6 700

 

Zdieľajte!