ELEKTRICKÝ STERILIZÁTOR NÁSTROJOV

Zariadenie sa využíva s cieľom zničiť všetky druhy mikroorganizmov nachádzajúcich sa na nástrojoch, teda nožoch, nástrojoch na ich brúsenie, ktoré sa používajú v potravinárskych závodoch. ČINNOSŤ Základnou súčasťou sterilizátora je nádrž s vložkou na nože…

WANNY NIERDZEWNE

Nerezová vaňa sa používa na zber a prepravu pevných a tekutých produktov, spotrebného materiálu alebo odpadu. ČINNOSŤ Zbiorniki nierdzewne wykonywane są wariantach - zbiorniki ruchome- wyposażone w koła ruchome, lub w parę kół ruchomych i…

PLOŠINY

Plošiny sú pomocné prvky v spracovateľských základoch určené na vykonávanie technologických operácií všetkého druhu pri porážke, opracovaní, balení, spracúvaní hydiny. Môžu byť využité vo všetkých potravinárskych závodoch, laboratóriách, nemocniciach, obchodoch a pod. ČINNOSŤ Plošiny sú…

OBLÚKOVÉ ŠTRBINOVÉ SITO

Štrbinové sitá slúžia na predčistenie odpadových vôd v rôznych priemyselných odvetviach, predovšetkým na jatkách hydiny, mäsospracovateľských závodoch, čističkách odpadových vôd. ČINNOSŤ Zariadenie má vstupnú komoru s veľkým objemom, ktorá má za cieľ zmenšenie turbulencií v…

ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK

Šnekový dopravník slúži na prepravu smerom nahor, a to častí ako sú: žalúdky, srdce, krky. ČINNOSŤ Časti spojené s vodou padajúce pôsobením gravitácie dovnútra otáčajúceho sa šneku sú premiestňované smerom k vývodu. Medzitým voda otvormi…

VALČEKOVÝ DOPRAVNÍK S POHONOM

Valčekový dopravník s pohonom slúži na prepravovanie ťažkých predmetov pravidelných tvarov s pomerne veľkou kontaktnou plochou s valčekmi, napr. kontajnery, kartóny a pod. ČINNOSŤ Na dopravníku je poháňaný každý valček. Valčeky môžu byť zhotovené z…

VALČEKOVÝ GRAVITAČNÝ DOPRAVNÍK

[gallery link="file" ids="11349,11347,11346"] Valčekový gravitačný dopravník sa využíva na prepravu debien s hydinou, plató s vajíčkami, obalov všetkého druhu a pod. ČINNOSŤ Dopravník nemá inštalovaný pohon, príslušný náklon dopravníka, dosiahnutý reguláciou výšky nôh, zaisťuje správnu…

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK

[gallery link="file" ids="11253,11254,11255,11256,11257,11258"] Pásový dopravník sa používa vo vnútornej preprave, kde existuje potreba premiestnenia častí. Na jatkách hydiny môže byť využívaný na prepravu jatočných trupov hydiny, rozdelených častí, drobkov, peria a pod. ČINNOSŤ Pásový dopravník…

ELEMENTY PRZENOŚNIKA PODWIESZONEGO ŁAŃCUCHOWEGO

Wózek jezdny rurowy nierdzewny Wózek jezdny rurowy tworzywowy Łuk 180 Wózek jezdny teowy tworzywowy Wózek teowy nierdzewny Łuk 90 Strzemię patroszalnicze w liniach automatycznych Strzemię do patroszenia Napinacz sprężynowy Strzemię ubojowe

PODVESNÝ REŤAZOVÝ DOPRAVNÍK

Určený na prepravu produktu na všetkých úsekoch technologického procesu. ČINNOSŤ Dopravník môže byť ľubovoľne nakonfigurovaný tak, aby bol plne prispôsobený potrebám investora. Použitie strmeňov zodpovedajúcej veľkosti umožňuje prepravu všetkých druhov hydiny a všetkého druhu rozdelených…