Tagi:

UMÝVAČKA TOPÁNOK A ZÁSTER


TYP: MBF-1

Samostatne stojace zariadenie slúžiace na ručné umytie topánok a záster s pomocou kefy pripevnenej k stene zariadenia.

ČINNOSŤ

Zadná časť umývačky slúži na rozvesenie zástery, v dolnej časti sa nachádza priečka na postavenie nohy. Umývačka topánok a záster môže byť postavená kdekoľvek, pretože jej konštrukcia je stabilná a nevyžaduje ďalšiu podporu. Existuje možnosť zhotovenia umývačky slúžiacej len na umytie záster s jednou kefou, bez priečky na postavenie nohy. Tento druh umývačky vyžaduje pripevnenie na hákoch.

PREDNOSTI

– Vysoká účinnosť umývania
– Stabilná a odolná konštrukcia

Zdieľajte!