Tagi:

ŠNEKOVÝ OCHLADZOVAČ DROBKOV


TYP: SP

Šnekový ochladzovač drobkov je určený na znižovanie teploty sŕdc, pečene, žalúdkov, krkov alebo behákov.

ČINNOSŤ

Prvky určené na chladenie, v závislosti na umiestnení výrobnej linky a nastavení ochladzovača, padajú priamo z linky do ochladzovača (napr. beháky z vyvesovania, alebo drobky z pásového dopravníka stojaceho pri pitvacom žľabe) alebo sú do ochladzovača vhadzované ručne. Následne sa s pomocou šneka premiestňujú až na koniec nádrže, kde nasleduje automatické vyhodenie ochladených drobkov do pripraveného zásobníka, žľabu, na pás dopravníka alebo sú odoberané inak, podľa technologického projektu. Dĺžka a šírka ochladzovača drobkov sa stanovuje príslušne k výkonnosti a veľkosti prvkov určených na ochladzovanie. Na chladenie sa používa ľadová voda. Pri použití vody z vodovodného radu počas práce ochladzovača musí byť pridávaný drvený alebo šupinový ľad.

PREDNOSTI

– Najefektívnejšia metóda znižovania teploty zachovaním všetkých hodnôt produktu

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka m Závisí na výkonnosti
Priemer φ mm Od 300 do 800 v závislosti na veľkosti chladeného prvku

 

Zdieľajte!