Tagi:

VOZÍK NA ODKVAPKÁVANIE JATOČNÝCH TRUPOV


TYP: BRAK

Vozík na odkvapkávanie slúži na osušenie jatočných trupov hydiny alebo na ich skladovanie v chladiacej miestnosti.

ČINNOSŤ

Vozík sa využíva po procese vodného chladenia a slúži na osušenie jatočných trupov. Veľkosť vozíka a zavesovacích hákov je volená podľa veľkosti a druhu porážanej hydiny. Konštrukcia vozíka je pevná a stabilná, pripevnené kolesá umožňujú ľahkú prepravu jatočných trupov hydiny.

PREDNOSTI

– Možnosť zhotovenia vozíka v ľubovoľnej veľkosti.
– Stabilná a odolná konštrukcia
– Ľahké čistenie

Zdieľajte!