PREPRAVA MÄSO-KOSTNÉHO ODPADU

Pneumatický systém slúži na efektívnu prepravu odpadu po porážke, získavaného v dôsledku technologických procesov prebiehajúcich na jatkách. ČINNOSŤ Odpady po porážke, ktoré vznikajú v dôsledku vykonaného technologického procesu sa vyznačujú rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami a v…

VYTLÁČAČ PERIA

[gallery link="file" ids="11298"] Vytláčač slúži na vytlačenie vody z peria pochádzajúceho zo šklbania kurčiat, po predbežnom oddelení v oddeľovačoch. ČINNOSŤ Vytláčač je inštalovaný na mieste umožňujúcom priamy vstup peria priebežne oddeleného od vody. Perie padajúce…

DRVIČ KOSTÍ A BEHÁKOV

[gallery link="file" ids="11285"] Drvič slúži na drvenie kostí alebo behákov kvôli prispôsobeniu tohto odpadu pre pneumatickú prepravu. ČINNOSŤ Prvky určené na rozdrvenie padajú dovnútra (beháky – vyvesené priamo z podvesného dopravníka) alebo sú vhadzované ručne…

ODDEĽOVAČ ČRIEV

  Oddeľovač slúži na oddelenie vody od čriev po procese pitvania. ČINNOSŤ Oddeľovač je inštalovaný na mieste umožňujúcom priamy prívod čriev dovnútra otáčajúceho sa sita oddeľovača. Črevá sa premiestňujú vnútornou špirálou sita smerom k vyústeniu.…

ODDEĽOVAČ PERIA A ODPADU

[gallery link="file" ids="11312,11313"] Oddeľovač slúži na oddelenie peria a odpadov od odpadových vôd. S ohľadom na využitie a druh prenosu prvkov vo vnútri sita musia byť na oddelenie odpadu a peria používané dve samostatné zariadenia.…

POMPA JELITOWA

Pompa jelitowa służy do transportu pakietów poubojowych z hali patroszenia do miejsca ich składowania. ČINNOSŤ Zasadniczym elementem budowy jest pompa perystatyczna wraz z napędem, kosz wlotowy i system rur do transportu odpadów. Mechanizm napędowy pompy…

ČERPADLO NA TRANSPORT PERIA

[gallery link="file" ids="11249"] Čerpadlo na perie slúži na transport peria pochádzajúceho z procesu šklbania hydiny v jatočných závodoch. Perie musí byť prepravované spoločne s vodou. ČINNOSŤ Základným prvkom konštrukcie je jednostupňové rotorové čerpadlo spoločne s…

VÁKUOVÉ ČERPADLO

[gallery link="file" ids="11344,11342"] Vákuové čerpadlo s kvapalinovým okruhom je súčasťou vákuovej inštalácie, ktorá slúži na pneumatický transport odpadov po porážke, získavaných v dôsledku technologického procesu porážky a pitvania (vnútornosti, beháky, pľúca a pod.). ČINNOSŤ Vákuové…