Tagi:

VNÚTORNÁ UMÝVAČKA JATOČNÝCH TRUPOV


TYP: MW-1/2

Umývačka slúži na manuálne očistenie vnútra jatočného trupu po vypitvaní.

ČINNOSŤ

Umývačka sa skladá z dvoch zásadných častí – nástrekovej časti a rukoväte spoločne s tlačidlom spúšťajúcim prietok vody. Po zavedení nástrekovej časti dovnútra jatočného trupu začína umývanie v okamžiku uvoľnenia tlačidla na rukoväti. Na privedenie vody do umývačky slúži hadica s priemerom 10 mm. Na prianie zadávateľa možno zhotoviť umývačku s iným priemerom a inou dĺžkou – na väčšiu hydinu.

PREDNOSTI

– Možnosť umývania všetkých druhov vypitvaných jatočných trupov
– Malé rozmery
– Jednoduchá konštrukcia

Zdieľajte!