Tagi:

OBLÚKOVÉ ŠTRBINOVÉ SITO


TYP: SŁS- 1 / 1

Štrbinové sitá slúžia na predčistenie odpadových vôd v rôznych priemyselných odvetviach, predovšetkým na jatkách hydiny, mäsospracovateľských závodoch, čističkách odpadových vôd.

ČINNOSŤ

Zariadenie má vstupnú komoru s veľkým objemom, ktorá má za cieľ zmenšenie turbulencií v odpadových vodách. V hornej časti komory sa nachádza prepad, ktorého úlohou je smerovanie prúdu na filtračnú vložku. Nastaviteľná clona zaisťuje rovnomerný prítok po celej šírke sita a zabraňuje prudkému pretečeniu kvapaliny. Suspenzia sa oddeľuje od kvapaliny, keď prechádza príslušne tvarovanou filtračnou vložkou. Pevné časti padajú samočinne dole a oddelená kvapalina steká do hlavnej komory zariadenia. Veľkosť zachycovaných pevných častíc závisí na veľkosti štrbiny a môže príslušne stanoviť: 0,25 mm, 0,5 mm, 1 mm, 1,6 mm a iné.

PREDNOSTI

– Vysoká účinnosť čistenia
– Filtračné vložky s vysokou dôkladnosťou štrbiny a vysokou hladkosťou pracovnej plochy
– Ľahká obsluha
– Spoľahlivá prevádzka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technické údaje boli spracované za východísk: šírka štrbiny 0,5 mm, výkonnosť uvedená pre čistú vodu.

Veľkosť sita 3000 2000 1500 1000
Výkonnosť (l/sek.) 80 57 38 16
Šírka sita mm 2 x 1454 1954 1454 954
Veľkosť L 3030 2064 1564 1064
Priemer prípojky vstup, výstup Podľa potreby a dohody so zákazníkom
Rozsah: 100 až 250 mm

 

Zdieľajte!