Tagi:

PÁSOVÝ DOPRAVNÍK


TYP: PT

Pásový dopravník sa používa vo vnútornej preprave, kde existuje potreba premiestnenia častí. Na jatkách hydiny môže byť využívaný na prepravu jatočných trupov hydiny, rozdelených častí, drobkov, peria a pod.

ČINNOSŤ

Pásový dopravník je samostatne stojace zariadenie vďaka čomu ho možno umiestniť na ľubovoľnom mieste, podľa potreby. Dopravník sa skladá z hnacej jednotky, napínacej jednotky a rovného segmentu. Prepravným prvkom je pás, príslušne zvolený k prepravovanému materiálu (pri preprave častí určených na konzumáciu sa používa potravinársky pás, prispôsobený na priamy kontakt s potravinami).

PREDNOSTI

– Preprava častí na ľubovoľnú vzdialenosť
– Možnosť ľubovoľného umiestnenia dopravníka
– Široké využitie

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka 2 – 10 m
Šírka 200 – 1000 mm
Výška Standard 400 – 750 mm alebo iná


Zdieľajte!