Tagi:

TROJRADOVÁ TRÁMOVÁ ŠKLBAČKA NA MORKY


TYP: SLB-I 3/66

Linková trámová šklbačka slúži na odstraňovanie peria z jatočného trupu morky alebo moriaka.

ČINNOSŤ

Základnou súčasťou šklbačky sú rám spolu so 4 stĺpmi a 3 šklbacie trámy zavesené obojstranne na 2 stĺpoch. Dva protiľahlé horné trámy sú vybavené plochými hlavami, na ktorých sú inštalované gumové prsty. Ostatné trámy sú vybavené priestorovými hlavami. Vodorovná regulácia rozsúvania trámov prebieha s pomocou systému pák a šnekovej prevodovky poháňanej elektricky alebo manuálne. Zvislá regulácia postavenia trámov pripevnených na stĺpoch prebieha s pomocou šnekových prevodoviek a zvislej ozubenej lišty pripevnených na stĺpoch (na jednej lište sú 3 prevodovky). Hydina zavesená na strmeňoch je reťazovými dopravníkmi zavádzaná medzi otáčajúce sa šklbacie disky. Nastaveniu podlieha ako uhol trámov, tak vzdialenosť gumových prstov od šklbanej hydiny.

PREDNOSTI

– Široké využitie
– Možnosť zvislej regulácie postavenia trámov
– Možnosť regulácie uhla nastavenia trámov a vzdialenosti prstov od šklbaného vtáka

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka šklbania 2430 mm
Dĺžka rámu 2730 mm
Šírka rámu 2300 mm
Počet trámov 6 ks
Počet šklbacích hláv 66 ks
Inštalovaný výkon 2 x 2,2 kW – horný trám
4 x 3,0 kW – stredný a spodný trám 380 V

 

Zdieľajte!