POMPA DO PODROBÓW

Pompa do podrobów służy do transportu żołądków, serc, wątróbek, szyjek kurczaków. DZIAŁANIE Elementy przeznaczone do transportu wrzucane są do kosza zasypowego i poprzez suwliwą pracę tłoka przetłaczane przez system zaworów klapkowych do układu rur, a…

VYVESOVAČ JATOČNÝCH TRUPOV A BEHÁKOV

Vyvesovač je mechanické bezobslužné zariadenie, ktorého úlohou je vyvesovanie opracovaných jatočných trupov alebo behákov hydiny. ČINNOSŤ Montáž vyvesovača prebieha na rovnom úseku reťazového dopravníka na mieste, kde bol zakončený cyklus technologických operácií opracovania a existuje…

AUTOMATICKÁ REZAČKA BEHÁKOV

Automatická rezačka behákov slúži na odrezávanie behákov sliepok a kurčiat na linkách na porážku hydiny. ČINNOSŤ Automatická rezačka sa podvesuje k nosnej konštrukcii reťazového dopravníka. Na strmeňoch dopravníka prepravované jatočné trupy sa dostávajú na nosné…

PODVESNÁ REZAČKA BEHÁKOV

Podvesná rezačka behákov slúži na odrezávanie behákov sliepok a kurčiat na linkách na porážku hydiny. ČINNOSŤ Pevný rám rezačky je pripevnený na nosnú konštrukciu reťazového dopravníka – na oblúku 180 alebo 90°. Zberný kotúč rezačky…

SYSTÉM ČISTENIA BEHÁKOV

1 Stúpajúci dopravník 2 Pariaca vaňa so šnekovým hriadeľom na beháky 3 Jednoduchá alebo dvojitá valcová čistička behákov 4 Pariaca vaňa so šnekovým hriadeľom na beháky ČINNOSŤ Do systému sa radí (voliteľne) stúpajúci dopravník, ktorý…

ZARIADENIE NA SPRACOVANIE ČRIEV

  Zariadenie na spracovanie čriev je určené na oddelenie paketu čriev od žalúdka a jeho čiastočné očistenie. ČINNOSŤ Paket čriev zbavený srdca a pečene sa cez násypný lievik dostáva na hriadele, ktoré nastavujú a následne…

ŽALUDKOVAČ

  Úlohou žaludkovača je odstránenie kože z vnútornej steny žalúdka. ČINNOSŤ Rozrezaný žalúdok je ručne operátorom stroja umiestňovaný na sústavu protiľahlo sa otáčajúcich plastových čistiacich hriadeľov. Odporúča sa postaviť žaludovače CZ-1 v zostave s umývačkami…

VALCOVÁ ČISTIČKA BEHÁKOV A HLÁV

Zariadenie slúži na sťahovanie kože zo sparených behákov. ČINNOSŤ Beháky po procese parenia padajú vstupným otvorom do čistiacej komory. Otočný hriadeľ nachádzajúci sa vo vnútri komory čističky, rovnako ako jej veko, sú celé pokryté gumovými…

UMÝVAČKO-ČISTIČKA ŽALÚDKOV

Umývačko-čistička slúži na odstraňovanie potravy a tuku z povrchu predtým rozrezaných žalúdkov. ČINNOSŤ Žalúdky sú ručne dodávané dovnútra zariadenia, kde sa jednotlivo dostávajú medzi gumové prsty. Tam dochádza k čisteniu žalúdkov od tuku a zvyškov…

AUTOMAT NA ŽALÚDKY

Automat na žalúdky je viacúčelové zariadenie. Žalúdok, ktorý sa dostáva do automatu spoločne s paketom čriev, ho opúšťa ako hotový produkt nevyžadujúci ďalšie opracovanie. ČINNOSŤ Žalúdok padá cez vstupný otvor na hriadele, ktoré ho prepravujú…