Správa o dokončenej inštalácii bitúnku v Moldavsku


Zverejnené na: 01/11/2021

Ďalší úspešný projekt je za nami. Náš tím dokončil inštaláciu kompletného bitúnku na kurčatá s kapacitou 1000 ks/h v Moldavsku. Zariadenia bitúnku zahŕňali zariadenia na porážku, porciovanie, chladenie, spracovanie vnútorností, zariadenia na spracovanie jatočného odpadu a množstvo pomocných zariadení, ako sú dopravníky.

Aby sme splnili najvyššie požiadavky našich zákazníkov, neustále získavame vedomosti a skúsenosti, aby sme mohli plniť zverené úlohy na najvyššej úrovni. Naším hlavným cieľom je úplne optimalizovať naše spracovateľské procesy, individuálne prispôsobené potrebám našich zákazníkov.Vyrábame kompletné bitúnky, upravujeme existujúce zariadenia a vykonávame generálne opravy zariadení, ktoré potrebujú opravu. Ak máte záujem o naše výrobky a služby, kontaktujte naše obchodné oddelenie: sprzedaz@szlachetstal.pl

 

Zdieľajte!