Tagi:

PARIACA VAŇA NA HYDINU


TYP: OD-1/2/3

 

Zariadenie slúži na parenie všetkých druhov jatočných trupov hydiny v horúcej vode kvôli ich správnej príprave na šklbanie.

ČINNOSŤ

Porazené a vykrvené vtáky sú prepravované do pariacej vane na strmeňoch porážkového dopravníka. V pariacej vani dochádza k ponoreniu vtáka do horúcej vody po príslušnú dobu. Správne vykonaný proces parenia umožňuje dôkladné ošklbanie vtáka z peria. Penetráciu vody medzi perím umožňujú v pariacej vani inštalované čerpadlá alebo špeciálne vzduchové turbíny, ktoré vynucujú pohyb vody v pariacej vani. Okrem toho je úlohou turbín zastaviť odparovanie horúcej pary z pariacej vane a vtlačiť ju späť do vody, zatiaľ čo ju neustále miešajú. Príslušne k umiestneniu a priebehu výrobnej linky môže byť pariaca vaňa jedno, dvoj, troj a dokonca štvorcestná.

PREDNOSTI

Každý návrh pariacej vane je vykonávaný individuálne, zohľadnením reálnych potrieb investora.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmery: L= závisí na výkonnosti a veľkosti hydiny
Ohrievací systém Vodný alebo parný výmenník
Regulácia teploty Automatická
Miešanie vody Hrabavá hydina – turboventilátor Vodná hydina – čerpadlá

 

Zdieľajte!