Tagi:

KLOAKOVÁ PIŠTOĽ


TYP: SRP-1

Ručný pneumatický odstraňovač kloaky slúži na vyrezávanie a vyťahovanie kloaky z jatočného trupu.

ČINNOSŤ

Základným prvkom kloakovej pištole je dvojdielny korpus skladajúci sa z hnacej sústavy spúšťanej stlačeným vzduchom a vodo-vzduchového kolektora (vákuum). Na vreteno hnacej sústavy sa cez vodo-vzduchový kolektor naskrutkuje vreteno so strediacim kolíkom a nožom. K boku kolektora je pripevnený špeciálny ventil s pákou privádzajúcou vodu, a v jeho dolnej časti je pripevnený piest vákua, ktorého posuvne spätné pohyby sú synchronizované s tlačidlom spúšťajúcim hnaciu sústavu. Kloaková pištoľ môže byť vybavená jedným nožom s priemerom (podľa priania klienta) D = 22, 25, 31 alebo 36 mm. Stlačením spúšte na rukoväti kloakovej pištole ju spúšťame, keď vyvoláme otáčky noža a zároveň dovnútra kolektora privádzame vákuum. Navedením noža a kolíka stredom na kloaku vyvoláme jej odrezanie a nasatie dovnútra noža (vytvoreným podtlakom), čo umožňuje jej vytiahnutie z jatočného trupu s časťami čriev. Uvoľnením spúšte zastavíme rotačný pohyb noža a odpojíme prívod vákua. Následne stlačením páky vodného ventilu privádzame dovnútra kolektora vodu, ktorá vytlačuje s črevami vytiahnutú kloaku a odstraňuje nečistoty z noža a strediaceho kolíka.

PREDNOSTI

– Vysoká účinnosť a presnosť odrezávania kloák

 

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výkonnosť 2100 ks/h
Spotreba vody 0,1 m³/h
Spotreba vákua 20 m³/h
Stlačený vzduch 15-17 m³/h
Pracovný tlak 6 barov

 

Zdieľajte!