Hydinový bitúnok v Kazachstane, ktorý sme kompletne vybavili.


Zverejnené na: 30/03/2020

Je to výsledok tvrdej práce, ktorú sme vynaložili na organizáciu veľtrhov, a mnohých hodín strávených na cestách našich zahraničných distribútorov. Pozrite sa, kde máme svojich zástupcov.

 

 

 

 

Zdieľajte!